sahypa_banne
 • Piwo hop infuzion tanky

  Piwo hop infuzion tanky

  Kosunyň esasy infuziýa tanky bilen demiňize tagam we hoşboý ys goşuň.Bu derejeli basyşly tank, az çig mallary we tagamly piwo öndürmek üçin az gaýtadan işlemegi talap edýär.Hop bölejikleri we konuslary, kofe, kakao, vanil, kokos, miweler, ysly zatlar we başgalary ulanyp, döredijilik reseptlerini hödürlemegiň býudjet taýdan amatly usuly.Şeýle hem piwo ýagyşlaryndan soň sowatmak üçin ulanylyp bilner.Bu diňe bir piwo tagamyny we ysyny gowulaşdyryp bilmez, eýsem daşdaky mukdaryny hem azaldyp biler ...
 • Hop top ýaragy

  Hop top ýaragy

  Material: Sanitar SUS304 Görünýän aýna penjire Içki süzgüçli ekran CO2 Topokarky gapakdaky ýokary basyş basyşynyň ýokary gapagyndaky çişiriji kelläniň ýokarky gapagyndaky ýokarky we aşaky reňkli piwo girelgeleriniň aşagyndaky piwo rozetkasy we ýokarky gapagyň üstündäki CIP pürküji top, hops ýaragy, Hop topy, piwo önümçiliginde iýmitlenýän hops üçin enjamdyr.Adatça piwo püresi we fermentasiýa prosesinde ulanylýar.Adaty hops iýmitlendiriş tehnologiýasy el bilen işlemekdir.
 • Poslamaýan polatdan açyk piwo saklaýjy gap

  Poslamaýan polatdan açyk piwo saklaýjy gap

  Piwo açyk baklar köplenç piwo ýetişmek ýa-da piwo sowatmak üçin ulanylýar, ýagty tank üçin “brite piwo tanklary” ýa-da arassa piwo baklary hem diýilýär.Bu baklar, berilmezden ýa-da gaplanmazdan ozal arassa piwo saklamak üçin ulanylýar.Olaryň ulanylyşyna baglylykda, piwo hyzmat edýän baklar glikol kurtkaly ýa-da sowuk otagda ýekeje diwar bolup biler.